„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Články

Moje názory, zamyšlení, návody, tipy

Zde uvádím informace a tipy z mého oboru a od srdce komentuji situace, které mě zaujmou.

Přes lidský přístup bez profesionalizovaných termínů a technik Jan Korbel předá klientu nové znalosti a stejně tak poukáže na ty, které už klient dávno má, jen si „jich nevšímá" a nevyužívá k rozvoji svých dovedností. Lidskost a přirozenost posílí srozumitelnost předávaného umění (například umění prezentace) a možnost okamžité aplikace praxi - a to jak během samotného školení, tak následně v praxi.
Osobně jsem po školení prezentačních dovedností měla pocit, že stačí málo, aby se člověk výrazně zlepšil, ale zároveň, že mám ještě mnoho co dohánět. Nepůsobilo to ovšem nijak frustračně, naopak ve mně školitel vzbudil chuť „jít do toho".
Mezi přednostmi Jana Korbela jako školitele bych vyzdvihla: individuální přístup (vysoká schopnost „diagnózy" jednotlivých účastníků školení), praktičnost, nekonvenčnost, srozumitelnost, pochválí i vytkne aniž by se ostýchal nebo urážel - zkrátka kouč jak má být :) Myslím, že navrhnu svému vedení, abychom uspořádali další školení.
Eva Staňková, Vedoucí Eurocentra Liberec, Eurocentra Úřadu vlády ČR