„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 
> Úvodní stránka   >  Články   >  Vzdělávání a osobní rozvoj   >  Zážitek trenéra z prezentace pro handicapované

 Zážitek trenéra z prezentace pro handicapované


Dostal jsem příležitost trénovat prezentační dovednosti pro handicapované. Slovo příležitost volím záměrně. Přestože se jednalo o nekomerční činnost, odnesl jsem si jako člověk i jako trenér mnohem více, než pouze odměnu v podobě honoráře jako z jiných kurzů.

Příprava na trénink

Před zahájením kurzu jsem sám přemýšlel, co si k těmto lidem mohu dovolit. Uvědomil jsem si, že je neznám a nebyl jsem si jistý, zda s nimi dokážu správně jednat. Nechtěl jsem je urazit, dotknout se jejich případných „citlivých míst" a jako trenér jsem si neuměl představit, co a jak v tréninku budeme dělat. Na kurz jsem tedy přišel naprosto nepřipravený. Naštěstí většina mých kurzů vzniká v reálném čase na místě jen s minimální přípravou, takže alespoň o tuto zkušenost jsem se mohl opřít.

Možnosti handicapovaných

Kvůli omezení účastníků jsme se věnovali přibližně pouze polovině obsahu standardního kurzu. I tak jsme ale využili všechen čas. Uvědomil jsem si, jak těžké je prezentovat, když se člověk nemůže postavit. Teoreticky jsem si tento fakt uvědomoval již dříve, ale nyní jsem skutečně cítil, jak nesrovnatelně moc energie musí vozíčkář vydat, aby zaujal publikum alespoň částečně jako stojící a chodící prezentující člověk. Proto chci ocenit nasazení účastníků. Na konci kurzu zvládli téměř stejně kvalitní vystoupení, jaké vídám u většiny prezentujících osob na konferencích, školení apod. Za srovnatelným výkonem ale stojí obrovský rozdíl mezi velmi malým nasazením člověka bez omezení a nepředstavitelně tvrdá práce a výdej energii u vozíčkáře. Až prezentujícího vozíčkáře potkáte, oceňte jeho snahu.

Hodně nám všem pomohl přístup účastníků - jejich aktivní život a konstruktivně kritický přístup k jejich i mému výkonu bez ohledu na jejich ztíženou pozici.

Zkuste si to

Všem kolegům doporučuji, aby si takový kurz zkusili realizovat. Odborně se jedná o zajímavou zkušenost a možná téměř výzvu. Zároveň získáte hodiny času na rozvoj své citlivosti, vnímání potřeb účastníků, lidskosti a autentičnosti. Na druhé straně i lidé s handicapem chtějí mít přístup ke vzdělávání a my na ně (i podle slov Jany Kosťové) jen málo myslíme.

Kurz prezentační dovednosti pro handicapované mi umožnil práci na sobě. Pomohl mi identifikovat chyby a možné nápravy. Jan Korbel je bezesporu výborný lektor, který se umí velmi rychle vcítit do nálady skupiny a pracovat s její energií. Velmi oceňuji zejména schopnost lektora přizpůsobit se specifikům skupiny - v tomto případě vozíčkářům.

Podrobněji zde: Reference od DsH Kost - trénink prezentace pro handicapované [ 95.29kB]

Jana Kosťová (www.dshkost.cz)