„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“

 

Můj přístup

Firmy vkládají do vzdělávání nemalé částky. Vzdělávání a změnové projekty by tedy měly přinášet viditelné výsledky. Na ně kladu mimořádně velký důraz.

Rád pracuji s náročnými lidmi na důležitých projektech. Odmítám účast ve výběrových řízení, kde hlavní roli hraje cena před kvalitou.

Jsem přesvědčený, že:

  • vzdělávání by mělo být efektivní a s viditelným přínosem;
  • důležitá je upřímnost a zakázky je správné odmítnou nebo odložit v případě jakýchkoliv pochybností;
  • nemalou roli by ve firmách mělo hrát interní vzdělávání;
  • vývoj marketingu ve vzdělávání převažuje nad růstem kvality oboru;
  • většina školení je z velké části obsahově stejných a přidaná hodnota je ve schopnostech lektora a použitých metodách.

Potřeby klientů se přesouvají od vzdělávání k praktickému rozvoji firmy. Do popředí se staví obor Organisation development.

Jak dosahuji výsledků?

  • zkušenostmi a individuální prací s klienty (i v otevřených kurzech),
  • intuicí a lidským přístupem,
  • důsledným rozlišováním metod a způsobů práce,
  • vyjednáním přesného očekávání zadavatele.
Vaclav Obst (Controller - Marketing Controlling, T-Mobile Czech Republic a.s.) - CZ
"Znám Jana téměř 10 let a vím, že je vynikající kouč/lektor. Vždy je plný energie a pozitivního myšlení. Setkání s Janem mi motivuje a vždy mě obohatí něčím novým. Jan je také dobrý obchodník, který umí získat druhé na svou stranu."
Vaclav Obst (Controller - Marketing Controlling, T-Mobile Czech Republic a.s.)