„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“

 

Synergogika

Metoda k dosahování viditelných změn

Je možné ovlivňovat chování lidí v pracovním prostředí. Vaši zaměstnanci mohou být loajální, motivovaní, sebekritičtí...

V některých programech využívám synergogickou metodu, která umí působit až na úrovni postojů účastníků. Smyslem synergogiky bylo odstranit omezující nedostatky školení, tréninků a workshopů ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Její možnosti jsou neustále testovány v akademickém i podnikatelském prostředí. V současné době je již překročen počet 7 milionů účastníků synergogických workshopů ve 42 zemích světa.

Aplikace v praxi

Průkopníkem v používání synergogické metody ve světě se stala společnost Scientific Methods, Inc. (později přejmenovaná na Grid International, Inc.). Po ní synergogiku začaly využívat různé vysokoškolské a zdravotnické instituce a komerční organizace. Největších úspěchů bylo dosaženo na poli manažerského rozvoje a při krizovém tréninku posádek letadel. Při využití v podnikání bylo typické silné uvědomění si nutných změn chování manažerů, pokud má dojít ke zvyšování efektivity týmové práce.

V České republice využívají synergogické programy např. společnosti Arcadis Geotechnika, B:tech, Berner, Bosch, Dachser, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Family frost, Globus, Kaufland, O2 Telefoni-ca, OBI, PwC, Quick-mix, Sanofi Aventis, Spinoco, VELUX a další.

Vhodná využití metody

Metoda umožňuje rozvíjet dospělé lidi tam, kde možnosti školení a trénování končí. Typicky synergogické programy využíváme při:

  • výuce nepopulárních nebo obtížných témat (směrnice, bezpečnost práce, ...)
  • nutnosti dosáhnout změn v postojích účastníků vzhledem k vyučovanému tématu (rozvoj dovedností lídra u pokročilých manažerů, motivace, zapojení lidí do změn ve společnosti,...)
  • zavádění změn ve firmách, kde je důležité, aby je pracovníci přijali za své nebo se na nich aktivně podíleli (např. nové směrnice nebo procesy).
JK-Petr Šopík, Walmark
Synergogický kurz mě mile překvapil novým přístupem k učení. Sdílení názorů a otevřenost, kterou koncepce tréninku zajistila mezi účastníky byla nevídaná.
Petr Šopík, Specialista vzdělávání a rozvoje, Walmark a.s.