„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“

 

Společenská odpovědnost

Chceme-li pomáhat, pomáhejme. Nepotřebujeme k tomu dotace, které snižují kvalitu služeb na trhu.

Ve smyslu společenské odpovědnosti vyčleňuji část svého pracovního času na dobročinné akce. Své služby nabízím zdarma těm, kteří za ně prokazatelně nemohou zaplatit. Vše realizuji ve stejné kvalitě, jako pro ostatní zákazníky. Máte-li zájem tuto nabídku využít, napište mi.

Jako inspiraci zde uvádím seznam žadatelů, kteří mají velikou šanci uspět ve výběru:

  • dospívající děti opouštějící dětské domovy a zařazující se do pracovního procesu,
  • tělesně postižení,
  • osoby s prokazatelně nízkým příjmem,
  • dlouhodobě nezaměstnané osoby ve vyšším věku,
  • malé české firmy, které se dostaly do potíží a přináší obživu řadě zaměstnanců.

Nebojte se oslovit mě. Žadatele z těchto skupin vidím jako rovnocenné zákazníky s firmami, které za mé služby platí.

Realizované akce

JK-Luděk Kantor (Adult education specialist)
"S Honzou Korbelem jsem spolupracoval ohledně několika vzdělávacích kurzů pro výrobní společnosti, a to pro oblast soft skills a obchodních dovedností. Po každém z kurzů byla na průběh školení velmi dobrá zpětná vazba. Rád jsem s Honzou spolupracoval. Vždy dodržel slovo, čehož si velmi cením. " May 25, 2012
Luděk Kantor (Adult education specialist)