„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Komunikace a asertivita

Komunikace a sebeprosazení jsou základem pro další rozvoj

Nepodceňujte u komunikace a asertivity pečlivý výběr metody rozvoje. Před přihlášením doporučeme krátkou konzultaci.

Nefungující komunikace a nedostatečná asertivita bývají následky postojů lidí. Pokud chcete dosáhnout výrazných posunů, volte raději synergogické kurzy. Chcete-li si naopak hrát, získat velké množství informací, nevadí vám modelové situace nebo hraní s kamerou a nečekáte výrazné změny v chování po kurzu, volte klasicky vedené kurzy.

Nikdy mě nenapadlo, že se dá o komunikaci přemýšlet v takovém rozsahu.
Petr Bydžovský, student
Výborný trénink, díky kterému se můžu dobře orientovat ve vedení obchodních jednání.
Jakub Zelina, obchodník, Barten, s. r. o.
V březnu 2016 jsem se zúčastnil 2-denního tréninku "Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace". Trénink jsem si vybral, protože ve své práci a v životě se potkávám se situacemi, kdy je nutné vyjednávat jak s interními, tak externími zákazníky a cítil jsem, že v této oblasti potřebuji pomoci se zlepšením, zejména v oblasti ujasnění si přípravy a postupů pro argumentaci a následnou komunikaci. Od kurzu jsem očekával, že bude interaktivní a opravdu "trénikový".
Byl jsem mile překvapen Vaší schopností kurz na počátku dobře zarámovat, co mě čeká, schopnost zapojit na otevřeném kurzu do práce na počátku úplně cizí lidi a zejména, naprosto praktické trénování rozhovorů v praxi, přirozené zapojení "obávaného" natáčení na video a následné rozbory rozhovorů, identifikaci co dělám dobře a co měnit, dělat jinak.
Odnesl jsem si praktické zkušenosti, postupy a velmi dobré materiály, které se mi hodí v mojí každodenní práci, velmi intenzivně "trénuji" a osobně cítím, že se mi daří věci lépe prosazovat. (03/2016)
Petr Šenkýř, ředitel Autofinancování, ČSOB Leasing, a.s.
Vzpomínám na Vaše kurzy - nezapomenutelný zážitek a zároveň jeden z prvotních impulzů k tomu, abych si uvědomil, že je mi mnohem bližší práce s lidmi, než se stroji.
Ing. Michal Kuba, Manufacturing Process Manager, Procter & Gamble