„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Komunikace a asertivita

Dvě neoddělitelná témata najednou

Asertivita je především postoj. Dostaňte asertivitu skutečně do vašeho reálného života formou hry!

Lektor/trenér: Ing. Jan Korbel

Časová dotace: 2 dny

Cílová skupina: bez omezení.

Přínosy:

 • Odhalení správných a chybných komunikačních návyků.
 • Pochopení různých komunikačních partnerů.
 • Zvládnutí vlastních pocitů spojených se sebeprosazením.
 • Asertivní prosazení názorů a vědomé užívání rétorických prostředků.

Obsah:

 • psychologie v komunikaci;
 • asertivní práva a povinnosti;
 • techniky pro aplikaci asertivity;
 • ohleduplná asertivita;
 • manipulace, její odhalení a obrana;
 • komunikační techniky pro „těžké" situace;
 • komunikace jako podpora dobrých vztahů;
 • komunikační návyky;
 • rozbor motivů jednání;
 • verbální a neverbální komunikace;
 • mužská a ženská komunikace a myšlení;
 • čtení partnera a předvídání;
 • projevy sebehodnocení v komunikaci;
 • konflikty a námitky;
 • komunikační hry s následným rozborem;
 • rozbor nahrávek a textových přepisů rozhovorů;
 • těžké situace v pracovním i soukromém životě podle výběru účastníků;
 • moderní komunikační nástroje.

Popis:

Kurz je postaven na prolínání 2 rovin:

 • hry na pozadí výuky, které simulují těžší reálné situace
 • vlastní výuka a trénink.

Účastníci prochází reálné situace a prosadí se v nich bez narušení vztahů. Tím získají nezvyklé zážitky, na kterých mohou v praxi dále stavět.

JK-Jaroslav Putna (Night Manager, InterContinental Prague)
Školení pana ing. Jana Korbela pro mě bylo velkým přínosem. Jeho praktiky lze využít jak v profesním (kontakt s hostem v oblasti hotelnictví) a obchodním styku, tak i soukromém životě. Podobných školení jsem absolvoval více, avšak ne s takovým positivním nábojem jako právě u pana ing. Jana Korbela.
Jaroslav Putna (Night Manager, InterContinental Prague)