„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Neverbální komunikace

Řeč těla je upřímný pomocník.

Řeč těla vám umožní vcítit se do partnera, odhalit skryté úmysly nebo skrýt vaše emoce a myšlenky. Čtení gest a mimiky může být silnou zbraní pro získávání výhody, nebo "mírovým nástrojem" k pochopení okolí, pomáhání a rozvíjení pevných vztahů.

Lektor/trenér: Ing. Jan Korbel

Časová dotace: 1 den

Cílová skupina: bez omezení.

Přínosy:

 • uvědomění si významu gest, mimiky a postavení těla;
 • tipy pro správné čtení neverbální komunikace.

Obsah:

 • významy gest a mimiky;
 • návody na čtení a pochopení partnera;
 • trénink porozumění neverbální komunikaci formou her;
 • vhodná gesta a postavení těla pro různé situace;
 • konzultace na témata z praxe účastníků;
 • tipy a triky pro zábavnou hru s neverbální komunikací v soukromí.

Odpovíme na často kladené otázky účastníků kurzu

 • Jak je možné nebo užitečné neverbální komunikaci v praxi ovládat?
 • Co znamená, když někdo udělá....?
 • Co říká určitý styl podání ruky?
 • Jak působit na posluchače při veřejném vystoupení?
 • Jak získávat autoritu neverbálním projevem?
 • Jak můžu číst zákazníka při prodejním rozhovoru?
 • Co dělat s partnerem, když se objeví nevýhodná gesta?
 • Jak poznám, že jsem partnerovi nebo partnerce sympatický (sympatická)?
 • Využití neverbální komunikace při flirtování.
 • Jak odhalit lež a neupřímnost?
 • Jak pochopit svého partnera?

Program kurzu o neverbální komunikaci:

O neverbální komunikaci

 • Vznik a neustálý vývoj znaků
 • Naše schopnosti práce s neverbální komunikací a využívání znalostí neverbální komunikace v praxi

Objevování schopností účastníků číst neverbální komunikaci

 • Hra s fotografiemi se zaměřením na cit pro neverbální komunikaci
 • Řízená diskuze o dedukcích účastníků u vybraných gest, mimiky a postavení těla

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

Rozbor znaků neverbální komunikace

 • Workshop zaměřený na rozbor znaků neverbální komunikace, které účastníci neobjevili během hry s fotografiemi.

Související témata

 • Proxemika (o působení udržovaných vzdáleností mezi lidmi)
 • Paralingvistické jevy (o způsobech vyjadřování, o jejich působení na okolí a o vědomém využívání v každodenní komunikaci)

Tipy a návody

 • Tipy do praxe účastníků podle jejich konkrétního zaměření
 • Návody na zábavné hry a pozorování lidí v praxi
"Kurz vedený panem Korbelem na mě velmi dobře zapůsobil. Pan lektor je velice milý, klidný, trpělivý člověk, který dává prostor všem zúčastněným, a zároveň dokáže vést. Nechybí mu empatie, porozumění, a má široké znalosti z oboru. Domnívám se, že díky jeho příjemnému vyzařování se vůči němu lidé snáze otevírají, snáze ztratí ostych a výsledná atmosféra je velmi uvolněná, což je u kurzů rozvoje osobnosti zásadní. " Mai 15, 2012
Kristina Límová, International School of Prague s.r.o.