„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Síla otázky a koučovací přístup v komunikaci

Vaše rozhovory budou zážitkem pro každého

Funkční a efektivní komunikace jdou stále ruku v ruce. Zvládněte otázky, uvědomte si, jak na partnery působíte a vaše rozhovory budou krásné.

Jako nezávislí pozorovatelé řešení konfliktů nebo obecně při získávání a sdílení informací mezi lidmi můžeme často pozorovat „hluchá místa", nepřesnosti v komunikaci, povrchní dotazování, vzájemné nepochopení atd. Asi není možné dosáhnout úplného pochopení nebo shody, ale míru neshody lze minimalizovat. Za poslední 3 roky mi při tréninku manažerů a obchodníků vždy výrazně pomáhaly dobře kladené otázky, klid a schopnost číst mezi řádky při aktivním naslouchání komunikačnímu partnerovi.

Kurz vznikl na přání absolventů kurzů, kteří chtějí zvládat klíčové situace v komunikaci a to díky práci s otázkami. Otázky odkryjí situace, ve kterých si sami efektivitu komunikace kazíme. Zároveň jsou mocným pomocníkem při nastavování pravidel, ovlivňování průběhu komunikace, zpracování námitek, pomoci druhým i při nasměrování myšlení komunikačního partnera.

Časová dotace: 1 den

Cílová skupina: Komunikativní osoby se zájmem o rozvoj komunikačních dovedností. Vhodné především pro manažery, konzultanty, obchodníky, vyjednávající nebo pomáhající osoby.

Přínosy

 • Pokročilé zvládnutí práce s otázkami
 • Rozvoj hravosti a vynalézavosti v komunikaci
 • Větší přehled o pozadí průběhu komunikace a její vědomé řízení
 • Schopnost pomáhat sobě a lidem kolem nás

Obsah

 • Efektivita a nenásilné vedení rozhovoru
 • Kladení otázek podle situace v jednání vzhledem k dosažení cíle - trénink ve skupinách
 • Otázky otevřené a uzavřené
 • Řečnické otázky
 • Otázky podle míry volnosti, kterou dáváme partnerovi v jeho přemýšlení
 • Práce s motivací partnera a čtení smyslu „Co je za tím, co říkáte?"
 • Rámování rozhovoru pro zvýšení jeho efektivity a směrování myšlení partnera
 • Zpracováním námitky otázkami - trénink
 • Odhalování skrytých možností (zdroje, příležitosti, dohody,...)
 • Otázky jako náhrada rizikových oznamovacích vět
 • Otázky při zjišťování informací
 • Otázky jako záchrana v těžké situaci
 • Otázky při vyjednávání
 • Otázky při zpracování námitek
 • Otázky pro „nastavení zrcadla" komunikačnímu partnerovi
"Kurz vedený panem Korbelem na mě velmi dobře zapůsobil. Pan lektor je velice milý, klidný, trpělivý člověk, který dává prostor všem zúčastněným, a zároveň dokáže vést. Nechybí mu empatie, porozumění, a má široké znalosti z oboru. Domnívám se, že díky jeho příjemnému vyzařování se vůči němu lidé snáze otevírají, snáze ztratí ostych a výsledná atmosféra je velmi uvolněná, což je u kurzů rozvoje osobnosti zásadní. " Mai 15, 2012
Kristina Límová, International School of Prague s.r.o.
Nina Křehotová
Dne 13. 1. 2014 jsem se účastnila jednodenního semináře „Objevte sílu otázky", který se konal v Praze. Jelikož kurz byl téměř zadarmo (v rámci Honzovo Společenské odpovědnosti), tak jsem byla plná očekávání, jaké to bude. Občas se stane, obzvlášť když je něco zdarma, tak tomu odpovídá i kvalita. Ale Honza ukázal kvality, se kterými jsem se nikdy dřív nesetkala. Nejenže je to sympatický člověk už od pohledu, ale umí se zaměřit na konkrétní problém konkrétního člověka a pomoc mu ho vyřešit. Navíc jeho přístup, předávání znalostí a informací byl tak fascinující, že čas utíkal až příliš rychle. Jeho školení je velice příjemné a nenásilné. Dostane se člověku do mozku nevymazatelným způsobem a to díky intenzivnímu tréninku, který je spíš jen lehce prokládán výkladem. Výklad byl spíš opět formou otázek, abychom na řešení přišli sami a tím spíš si vše zapamatovali. Až jsem chvílemi dostávala chuť vrátit se zpět do školní lavice a začít znova studovat:) Senzační člověk a skvělý lektor....ví, jak předávat své znalosti a práci dělá zodpovědně a rád - tak to na mě aspoň působilo. Dobrá energie nás provázela celým dnem a vše se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře. A co vy? Už víte, jakou sílu může mít dobře zvolená otázka? Pokud ne, tak doporučuji to objevit společně s Honzou. Honzo díky!
Nina Křehotová
 
Trénink prodejního jednání s Janem Korbelem bych přirovnala k filmu, co se vás hluboko uvnitř dotkne tak, že když pak odcházíte z kina, máte pocit, že svět už nikdy nebude jako předtím. Kouzelný na tom je, že jste právě dostali nástroje k tomu, hrát ho dál sami a já už se nemůžu dočkat další zápletky.
Linda Hušková, grafička a fotografka