„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Business networking a linkedIn

Objednávejte si nové zákazníky

Business networking vám doslova umožní objednávat nové zákazníky. Poznejte obchodní styl založený na vztazích, důvěře, spolupráci a doporučení.

Většina obchodníků se shoduje na tom, že nejnáročnější a nejméně příjemné je oslovování neznámých lidí a hledání nového zákazníka. Business networking vám umožní tuto neoblíbenou činnost omezit. Jen je třeba upravit svůj postoj vzhledem k získávání nových zákazníků a začít spolupracovat s partnery. Dále je nutné natrénovat nové techniky. Vše potřebné v tomto kurzu najdete.

Trénink vznikl na základě zkušeností z prodeje a obchodu pro B2C a B2B. Ve většině oborů je trh již rozdělen a cesta k významným zakázkám vede přes dobré vztahy. Ty mohou vzniknout pouze díky správné formě komunikace na správném místě. Business networking je přístup k obchodu, který využívá budování vztahů a proto má svá pravidla, která je nutno respektovat.

Lektor/trenér: Ing. Jan Korbel

Časová dotace: 1 den

Cílová skupina: alespoň mírně pokročilí obchodníci se zájmem o vztahový obchodní styl.

Skripta ke stažení zdarma: Skripta ke kurzu Business networking [ 1.05MB]

Přínosy

 • povědomí o obchodním stylu business networking a jeho odlišnostech
 • pochopení principů fungování podnikatelských klubů a networkingových akcí
 • trénink speciálních způsobů komunikace a sebeprezentace
 • možnosti využití linkedIn a dalších sociálních sítí
 • tipy a triky z praxe

Obsah

Principy business networking:

 • odlišnost stylu oproti běžnému obchodu;
 • principy fungování sociálních systémů pro pochopení předností a rizik business networking;
 • specifické přístupy k vyhledávání kontaktů;
 • odlišný způsob komunikovat s obchodními partnery (oslovení, vedení jednání, sebeprezentace);

Nástroje pro business networking:

 • přehled komerčních nástrojů na podporu networkingu
 • výhody a nevýhody akcí a klubů
 • jak poznat, zda jsou funkční
 • jak "networkovat" samostatně bez komerčních nástrojů
 • tipy pro využití sociálních sítí (linkedIn, Facebook, Xing)

Trénink:

 • nácvik networkingové komunikace a prezentace
 • navázání rozhovoru
 • představení sebe sama v omezeném čase na otázku: "Co děláte?"
 • správná sebeprezentace
 • jak „se prodat" a přitom neobtěžovat sebechválou
 • nabídka spolupráce

Tipy a triky:

 • jak začít
 • jak zaujmout partnery a zákazníky
 • jak budovat vztahy
 • jak a kde si objednávat spojení s klienty
 • jak se vyhnout "studeným kontaktům"
 • jak se chovat na trhu a v klubech

Forma

Teoretická část kurzu se skládá z kratších přednášek, které poskytují prostor pro diskuzi s účastníky. Tato forma je určena k předání informací a umožňuje pochopení tématu.

Praktická část je složena z několikakolového tréninku. Každý účastník předvede komunikační, prezentační nebo obchodní techniku a následně pod vedením trenéra celá skupina poskytuje zpětnou vazbu. Tento postup zaručuje několik důležitých bodů:

 • Každý účastník trénuje a převádí nové poznatky do praxe
 • Všichni se učí vnímat užitečnost a dopady různých projevů ostatních účastníků
 • Poskytování zpětné vazby vede k diskuzím a k lepšímu pochopení principů.
Seminář Business Networking lektora Jana Korbela , kterého jsem se osobně zúčastnil , považuji za velmi zdařilý. Má vše co má takový seminář mít: originalitu, náboj, nové informace, zpětnou vazbu a vnuknutí myšlenky, jak efektivněji získat více peněz. Jako lektora si Jana Korbela vážím za prezentaci, téma, flexibilitu a sdílení vlastních zkušeností z účastníky kurzu. Mé vřelé doporučení!
Josef Zelenka (zemský ředitel, Allianz pojišťovna a.s.)
René Láník, spolumajitel společnosti DELTO s.r.o.
Rád bych tímto poděkoval panu Ing. Janu Korbelovi za to, že mi umožnil zúčastnit se podnikatelského klubu, který se konal v Plzni 4.9.2014. Zúčastnilo se ho množství velmi zajímavých a perspektivních majitelů, nebo ředitelů firem. Celé setkání bylo vedeno a moderováno na velmi profesionální úrovni, na kterou jsme u pana Korbela ostatně již zvyklí. Opět nás ujistil, že networking je pro podnikatele nepostradatelný nástroj k rozvíjení našich firemních aktivit.
René Láník, jednatel ve společnosti DELTO CZ s.r.o.