„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Konzultační trénink prodejního myšlení a jednání

O tréninku

Trénink jsem připravil na základě zkušeností z tréninků pro pokročilé obchodníky a konzul-tanty. Můžete být klidní Vše je vyzkoušeno mými partnery i zákazníky v ČR, SR, Rakous-ku a Maďarsku.
Vycházím z koučovského přístupu, který umožňuje obchodníkům méně tlačit a zákazníkům dovolí více nakupovat. Proto je tento styl vhodný i pro konzultanty bez vztahu k obchodová-ní. Pro mě osobně byla aplikace koučovského přístupu zlomem v prodeji. Stejně tak i pro konzultanty je schůdnou cestou k obchodu. Vyhneme se teoriím a celý den strávíme s tím, co sám již roky používám. Podíváme se nezvykle hluboko do procesu rozhovoru i na práci s větami a slovy, aby každá informace od Vás dobře vyzněla. Ukážeme si také, jak se nebát námitek a vyjednávání.

Přínosy tréninku

 • Získání větší kontroly nad obchodním jednáním
 • Vyšší efektivita rozhovoru a větší tah na cíl
 • Kladení otázek pro pokročilé
 • Zvýšení schopnosti vyhodnotit rozhovor. Díky pochopení principů se můžete dlou-hodobě zlepšovat i bez další pomoci trenéra.
 • Zvýšení pravděpodobnosti prodeje
 • Zpřístupnění prodeje i pro specialisty mimo obchodnické pozice

 

Zkušení obchodníci v tréninku často říkají: „To je dobré...nikdy jsem to takhle ještě neslyšel".

Obsah

Diskutovaná témata:

 • Příprava na jednání, která funguje
 • Fáze prodejního procesu a jejich efektivní využívání např.:
 • - uvolnění atmosféry není důvod mluvit o dovolené
 • - představení firmy není důvod příliš mluvit
 • - nabídka nesmí obsahovat domněnky
 • - o každou informaci má zákazník předem požádat
 • - prevence námitek a jejich řešení ve správnou chvíli
 • - kdy a jak vyjednávat
 • - jak o zákazníky efektivně pečovat

Trénink technik:

 • Zahájení jednání:
 • - nastavení očekávání
 • - vyjednání pravidel
 • Expertní kladení otázek:
 • - detailní zjištění potřeb
 • - obrana v těžkých situacích
 • Zesilování argumentů
 • Větné vzorce a účinné techniky pro rychlý pohyb mezi tématy
 • Video trénink prodejního jednání s důrazem na přesnost a účinnost formulací. Cílem je revidovat návyky obchodníka a jejich dopady na efektivitu jednání
 • Konzultace k praxi účastníků