„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Rozvoj manažerské výkonnosti

Staňte se skutečnými lídry

Neztrácejte čas na manažerských kurzech. Využijte sebezkušenostní synergogické workshopy. Jsou již desítky let nepřekonanými pomocníky při rozvoji leadershipu. Nevyučují návody s omezenou platností, ale umožňují pochopit principy. Změříte si užitečnost svých návyků a objevíte široký prostor pro svůj další rozvoj. Důraz je kladen na okamžitou využitelnost nových poznatků ve Vaší praxi.

Synergogicky koncipovaný cyklus workshopů „Leadership - rozvoj manažerské výkonnosti" poskytuje prostor k objevení vlastního stylu lídra. Program je složený z několika tematických modulů. Nepodobá se tradičním školením ani tréninkům a je vstupní branou do procesu osobních i firemních změn.

Délka programu: až 66 hodin

Počet účastníků: 4 - 6 v týmu, minimálně 2 týmy v jednom workshopu

Cílová skupina: Typičtí účastníci jsou, podnikatelé, členové vedení firem a týmy jejich spolupracovníků. Program není limitován oborem působení firmy. Předchozí zkušenost účastníka s vedením týmu nebo řízením projektu je výhodou.

Termíny konání modulu Leadership:

Společnému setkání v modulu Leadership předchází několik dní samostatné přípravy. Zahájení workshopu je pak vždy první den 18:00, ukončení poslední den do 16:30. Termíny Leadershipu (prvního z řady workshopů) najdete zde. Termíny navazujících workshopů naplánují účastníci společně poslední den Leadershipu.

Místo konání workshopů:

Pokud není uvedeno jinak, pak workshop probíhá v Penzionu Fousek, Štědronín.

Přínosy pro účastníky:

Rozvoj pravých dovedností lídra a zároveň týmového hráče:

 • uvědomí si své silné a slabé stránky v týmové spolupráci a komunikaci;
 • naučí se dosahovat změn, které okamžitě zvýší výkonnost jednotlivce;
 • porozumí vlivu různých komunikačních a manažerských stylů na pracovní prostředí;
 • rozvíjí schopnost reflexe a sebereflexe;
 • najdou konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější;
 • osvojí si principy zvyšování výkonnosti týmů;
 • zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu;
 • pojmenují změny, které chtějí ve svém chování dosáhnout.

Zážitek z vynikající a efektivní spolupráce, dosažených výsledků a zpětné vazby poskytuje východisko pro změnu chování po návratu na pracoviště.

Obsah:

 • zkoumání manažerských a komunikačních stylů;
 • principy leadershipu;
 • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu;
 • dynamika skupinové práce;
 • využití kontinuální reflexe;
 • zkoumání efektivity procesu dosahování výsledku;
 • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu;
 • práce v projektovém týmu a měření kvality výsledku i procesu jeho dosažení;
 • řešení konfliktů mezi týmy a uvědomění si skrytého potenciálu;
 • vliv firemní kultury na chování člověka;
 • vypracování plánu osobního rozvoje;
 • 360 stupňová zpětná vazba z pracoviště;
 • výměna zkušeností mezi účastníky;
 • ovlivnění výkonnosti jednotlivců a týmů.

Program je možno objednat po jednotlivých modulech nebo jako balíček za zvýhodněnou cenu.

Moduly Cíl modulu Délka
Leadership Startuje změnu 50 hodin
Zpětná vazba Upevňuje změnu 8 hodin
Efektivní práce Zvyšuje efektivitu 8 hodin

Výstup programu:

Zvýšení výkonnosti individuální i týmové práce.

Forma:

Intenzivní workshop vedený unikátní metodou Synergogy, která umožňuje rozvíjet manažerské dovednosti daleko za hranicemi školení a tréninků. Nepodobá se tradičním školením ani tréninkům. Většinu času tráví účastníci v týmech samostatným plněním zadaných aktivit, což jim poskytuje příležitost rozvíjet efektivitu spolupráce.

Různorodé aktivity dávají příležitost projevit vzorce chování každého účastníka. Osobní zkušenosti jsou systematicky doplňovány facilitovanou diskuzí propojující teorii a praxi.
Účastníci opakovaně poznávají důsledky svého chování a jejich vliv na výkonnost týmu, objeví silné a slabé stránky různých stylů vedení a komunikace a naučí se využívat potenciál svých spolupracovníků. Na závěr si vzájemně poskytují osobní zpětnou vazbu a zpracovávají písemnou vizi svého osobního rozvoje.

Program je po celou dobu praktickým synergogickým workshopem, nikoliv teoretickým školením. Různorodé aktivity dávají příležitost projevit specifické vzorce chování každého účastníka. Osobní zkušenosti jsou systematicky doplňovány facilitovanou diskuzí propojující teorii a praxi.

Cena

Cena 32.000 Kč bez DPH zahrnuje knihu „Týmová spolupráce", přípravné a účastnické materiály, vedení programu zajišťované certifikovaným facilitátorem a certifikát . Strava a ubytování ve výši cca 6500Kč s DPH nejsou zahrnuty v ceně programu a účastníci je hradí přímo hotelu.

Přihlášení do programu

Využijte tento formulář.

 

Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfast Česká republika
Musím říct, že jsem absolvovala již řadu seminářů a workshopů o Leadership a vedení týmů. Nicméně žádný z nich se zdaleka nevyrovnal tomu Vašemu.
(celý text reference)
Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfast Česká republika
 
Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.(3/2014)
Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.