„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Modul "Zpětná vazba"

Další nástroje pro efektivnější řízení

Čeká vás 8 hodin objevování, které podpoří dokončení změn podle vašeho rozhodnutí v modulu Leadership.

Vstupy modulu

Patnáct dnů před konáním druhého modulu obdrží účastníci přípravné materiály:

  • studijní text „Hodnocení a zpětná vazba"
  • pracovní listy s návodem na domácí přípravu
  • pokyny k organizaci programu.

Za pomoci výše uvedených materiálů účastníci získají nové znalosti. Dále vyplní sebehodnocení 360 stupňů zpětné vazby. Zpracování přípravy zabere cca 3 hodiny času a je nutnou podmínkou účasti v programu. Příprava musí být dokončena před společným setkáním, její výsledky jsou potřebné od samého počátku programu.

Popis modulu

Mnozí absolventi modulu Leadership umí naplánované změny začít a po určitou dobu udržovat. Pouze někteří manažeři zvládnou započaté změny bez další podpory úspěšně dokončit. Z toho důvodu následuje po 3 měsících jeden prodloužený den na revizi dosaženého stavu a vzájemné sdílení úspěchů i neúspěchů mezi účastníky. Vede k posílení motivace a umožňuje konzultovat s facilitátorem aktuální situaci.

V průběhu workshopu získají účastníci zpětnou vazbu na své současné manažerské chování a dosaženou změnu výkonnosti. Pro zvýšení autentičnosti pohledu na sebe pracují s výstupy 360 stupňové zpětné vazby od kolegů z pracoviště, odkud přicházejí. Díky tomu mohou přesněji identifikovat své slabé i silné stránky. Prohloubení porozumění koncepci kontinuálního reflektování jim dává další nástroje pro efektivnější řízení práce spolupracovníků po návratu do firmy.

Při společné práci účastníci používají nové schopnosti, měří jejich efektivitu a porovnávají výsledky jednotlivých týmů. Vysoká úroveň vlastní angažovanosti a odpovědnosti uvnitř týmu zaručuje přesvědčivost a dlouhodobý efekt procesu učení. Praktická zkušenost s tím, jak různé chování ovlivňuje kvalitu týmového výsledku, je nad všechny teoretické poznatky. Neefektivní styly chování jsou opouštěny a nahrazeny novými, protože to prokazatelně vede k vyšší výkonnosti. Tento proces se opět děje jako výsledek dynamiky uvnitř skupiny, nikoliv jako následování rad „učitele".

Navazující modul

Cyklus workshopů pokračuje modulem "Efektivní práce".

"Je dobré zjistit, jak mě vidí kolegové, jak hodnotím sám sebe a jaké mám nástroje pro dosažení změn svého chování. Čím více lidí to absolvuje, tím lépe bude firma využívat svých zdrojů, lidem se bude lépe komunikovat a projeví se to na výsledcích."
David Jech, ředitel hypermarketu, Globus ČR, k.s
"Úžasná koncepce, která donutí člověka se nad sebou i svým okolím zamyslet v úplně jiných souvislostech a z jiné perspektivy. Vyvolá v člověku touhu iniciovat změny. Na jejím základě si člověk uvědomí, co je zdravá firemní kultura, nastaví mu zrcadlo a způsobí, že člověk chce v započaté činnosti pokračovat."
Romana Hofmanová, Česká společnost pro jakost