„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Veřejná prezentace

Informace jsou druhotné, musíte zaujmout

Lektor/trenér: Ing. Jan Korbel

Časová dotace: 1 - 2 dny (věnujte pozornost termínu - programy se liší délkou tréninku s kamerou)

Cílová skupina:

 • zájemci o profesionální veřejná vystoupení;
 • řečníci před náročným publikem;
 • obchodníci prezentující produkty a služby;
 • osoby prezentující interně před kolegy.

Přínosy

 • naučíte se výrazné prezentace v porovnání s „konkurenty",
 • objevíte své netušené možnosti;
 • naučíte se pracovat s publikem a zaujmout;
 • vysoce intenzivní trénink v bezpečném prostředí;
 • vyladění verbální a neverbální komunikace pro prezentace v různých situacích.

Obsah

Řečník:

 • mnohakolový trénink a video trénink prezentace se zpětnou vazbou;
 • příprava řečníka a pomůcek;
 • styl a dynamika projevu;
 • lidskost a autorita v prezentaci;
 • udržení pozornosti a aktivizace posluchačů;
 • verbální a neverbální komunikace;
 • vhodná volba slov;
 • využití otázek;
 • ovládnutí prostoru;
 • práce se strachem, trémou a stresem.

Prezentace:

 • pravidla působivé prezentace;
 • příprava a stavba prezentace;
 • prezentace bez přípravy;
 • citlivá témata v prezentaci.

Pomůcky:

 • příprava pomůcek a jejich správné využití při prezentaci;
 • SW a technické vybavení.

Tipy z praxe:

 • kde dělá 99% řečníků chyby a jak toho využít;
 • jak zaujmout více než "konkurenti";
 • jak mluvit, aby publikum slyšelo a chápalo jak potřebuje řečník;
 • jak zaujmout a získat si posluchače;
 • jak na těžké situace při prezentaci;
 • odvrácení / zužitkování konfliktu;
 • tipy pro práci s publikem při prezentaci.

Ke stažení:

S Honzou Korbelem jsem se setkala na školení prezentačních dovedností. Již název školení mě velmi zaujal - Působivá prezentace aneb "Chcete si mě poslechnout". Velmi oceňuji individuální přístup k jednotlivým účastníkům, kdy Honza našel pro každého nejlepší způsob prezentace šitý na míru každému z nás. Z kurzu jsem si odnesla mnoho praktických rad, které využívám v každodenní praxi. Oceňuji zpětnou vazbu od lektora i od účastníků. Musím říct, že název kurzu opravdu vystihl jeho obsah:-)
Ing. Jana Remešová (HR manažerka, Mercedes-Benz Česká republika)
S Ing. Janem Korbelem jsem se poprvé setkal na školení komunikačních a prezentačních dovedností ve vzdělávací agentuře VOX.
Poté jsem si u pana Korbela objednal soukromé soustředění zaměřené na praktický trénink dovedností spojených s prezentací projektu.
U Ing. Jana Korbela oceňuji především jeho praktičnost a snahu reálně člověku pomoci a rozvinout v něm komunikační a prezentační dovednosti, které potřebuje.
V porovnání s jinými školiteli, které jsem vyzkoušel, musím ohodnotit pana Ing. Jana Korbela jako nejlepšího, neboť jediný se mi snažil reálně pomoci, nebál se mne kritizovat a řekl mi upřímně, které věci musím nutně zlepšit. Červen, 2012
Reference od Evropského vzdělávacího centra - trénink prezentačních doveností [ 310.37kB]
Ing. Tomáš Morávek, ředitel jazykové školy EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM