„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Prezentační dovednosti pro pokročilé

Účastníci tréninku prezentačních dovedností v krátké době po tréninku většinou žádají konzultaci a intenzivní přípravu na konkrétní vysteoupení. Často se jedná o vystoupení na konferencích nebo na interní firemní akci. Takové připravení spojuje trénink dovedností, doporučení elektronické prezentaci a sladění řečníka s prezentací.

Lektor/trenér: Ing. Jan Korbel

Časová dotace: 1 den

Cílová skupina: Pokročilí vystupující před skupinou posluchačů s potřebou zaujmout a přesvědčit publikum.

Přínosy tréninku

  • Detailní rozbor a trénink na reálné prezentaci
  • Sladění obsahu a formy řečníka s vybranou prezentací
  • Účastník získá doporučení, která může ihned v praxi využít

Obsah

  • Mnohakolový video trénink s intenzivní a velmi detailní zpětnou vazbou od trenéra a ostatních účastníků. Doporučení jsou zaměřena na formu projevu,
  • interakci s publikem, skladbu vět, volbu slov a na klíčové formulace.
  • Trénink bude prokládán krátkým cvičením podle aktuální potřeby účastníků tak, aby během dne došlo k výraznému zlepšení prezentačních dovedností účastníka.
  • Pro zájemce trénink improvizace - vystoupení bez možnosti přípravy.
  • Konzultace k situacím, které na trénink přinesou účastníci ze své praxe (interakce s publikem, obtížná situace, ...)
Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank
S Honzou Korbelem jsem absolvovala školení zaměřené na prezentační dovednosti v rámci série školení Řečnické školy v AHA PR Agency.
Honza je velmi pozitivní, zkušený a profesionální školitel. Přidaná hodnota Honzy šla hluboce za rámec běžné osnovy. Ze školení jsem si tak odnesla spoustu cenných typů, doporučení a „fíglů" jak pracovat s pomůckami, dosáhnout pozornosti po celou dobu projevu či vypadat dobře a profesionálně v jakékoliv fázi prezentace. Velmi oceňuji jeho osobitý styl, který umožnil i přes značně odlišné úrovně a zkušeností jednotlivých účastníků kurzu poskytnout všem individuální přístup. Honza povznesl řadu mých silných stránek a ty slabé zase odkryl a pojmenoval, tak abych se na ně i v budoucnosti mohla zaměřovat. Já sama jsem všechny nabyté znalosti ihned promítla do praxe a fungují skvěle. Děkuji a kurz vřele doporučuji."
Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank