„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Argumentace a vyjednávání

Výpovědi účastníků kurzů argumentace a vyjednávání

V březnu 2016 jsem se zúčastnil 2-denního tréninku "Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace". Trénink jsem si vybral, protože ve své práci a v životě se potkávám se situacemi, kdy je nutné vyjednávat jak s interními, tak externími zákazníky a cítil jsem, že v této oblasti potřebuji pomoci se zlepšením, zejména v oblasti ujasnění si přípravy a postupů pro argumentaci a následnou komunikaci. Od kurzu jsem očekával, že bude interaktivní a opravdu "trénikový".
Byl jsem mile překvapen Vaší schopností kurz na počátku dobře zarámovat, co mě čeká, schopnost zapojit na otevřeném kurzu do práce na počátku úplně cizí lidi a zejména, naprosto praktické trénování rozhovorů v praxi, přirozené zapojení "obávaného" natáčení na video a následné rozbory rozhovorů, identifikaci co dělám dobře a co měnit, dělat jinak.
Odnesl jsem si praktické zkušenosti, postupy a velmi dobré materiály, které se mi hodí v mojí každodenní práci, velmi intenzivně "trénuji" a osobně cítím, že se mi daří věci lépe prosazovat. (03/2016)
Petr Šenkýř, ředitel Autofinancování, ČSOB Leasing, a.s.
Richard Michalský, konzultant, Profinit s.r.o. (new frontier group)
"Objednali jsme u pana Korbela školení vyjednávacích technik ušité na míru pro náš tým, který se často dostává do obtížných vyjednávacích pozic. Přestože bylo potřeba začít od úplných základů, už po jednom dni školení je při jednáních viditelná zvýšená sebedůvěra a výsledky. Na doporučení lektora jsme udělali pár změn v přípravě a průběhu schůzek a hlavně jsme se naučili na svém rozvoji sami pracovat. Už teď se těším na další kolo pro pokročilé." (16.4.2014)
Richard Michalský, konzultant, Profinit s.r.o. (new frontier group)
 
Lucie Čapková, Convention Sales Manager, InterContinental Prague
Kurz předčil moje očekávání a dal mi zkušenosti od kolegů z konkrétních situací. Interaktivní, svižný a tématicky zaměřený workshop na konkrétní skupinu z daného oboru. Na svých situacích, kde jsem si nebyla jistá jak řešit, jsem si díky workshopu mohla zlepšit a ujasnit, jak příště lépe reagovat.
Lucie Čapková, Convention Sales Manager, InterContinental Prague