„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Finanční gramotnost a podnikání

Výpovědi účastníků finanční gramotnosti a podnikatelských výcviků

Absolvování kurzu finanční gramotnosti mi doslova otevřelo oči. Některá fakta, která jsem dosud jen pasivně přijímala jsem začala vnímat jasněji, protože nyní chápu jejich význam. Uvědomila jsem si, že vytvoření pasivního příjmu a finanční rezervy je to, čeho chci ve svém životě dosáhnout. Je to jistota, která mi pomůže prožít můj život opravdu naplno a zajistit na stáří sebe i mou rodinu. Od absolvování kurzu se dívám na všechny své příjmy i výdaje v jiném světle a cítím větší finanční jistotu. Na kurzu jsem se setkala se skvělými odborníky, jako je p. Jan Korbel a pí. Eva Jarošová, kteří mi pomohli porozumět financím, bankovním produktům, úrokovým sazbám řadě dalších pro mě do té doby nesrozumitelných informacím. Nově nabyté informace se snažím aktivně uplatňovat ve svém podnikání i v soukromém životě. Tímto jim patří velký dík! 17.03.2011
Veronika Hotová, DiS. (majitelka centra pro rodinu)