„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Rozvoj manažerů pro TRW Autoelektronika s.r.o.

Měkké dovednosti nelze školit. Trénovat je lze také velmi obtížně. Proto tato v automotive významná společnost volí sebezkušenostní workshopy. Každý manažer si potřebuje uvědomit a změřit užitečnost svého chování a okamžitě vyzkoušet změnu, kterou si sám po dohodě s týmem navrhl.

Rok 2012

V roce 2012 jsem byl doporučen účastníkem mých kurzů do TRW Autoelektronika v Benešově. Protože byl rozpočet na vzdělávání již vyčerpán, domluvili jsme se pouze na malé ukázce naší práce spojené s "ochutnávkou" synergogického workshopu.

Rok 2014

Koncem roku 2013 mě společnost oslovila s nabídkou spolupráce na chystaném rozvojovém programu pro klíčové manažery. Společně jsme stanovili následující plán na roky 2014 a 2015:

  • Účast 10 manažerů na otevřeném synergogickém programu Rozvoj manažerské výkonnosti
  • Interní workshop zaměřený na urychlení osobního rozvoje a zvýšení efektivity spolupráce pro 5 budoucích manažerů
  • Účastníci jsou v případě potřeby podporováni individuálním koučováním

Výpovědi učastníků najdete níže.

Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.(3/2014)
Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
 
Kurz bych doporučila, protože se jedná o zajímavý interaktivní způsob jak teorii poznat na praktických příkladech. (10/2012)
Iva Musilová, vedoucí oddělení logistiky a výrobního plánování, TRW Autoelektronika s.r.o.
Synergogický kurz doporučuji, protože je velice efektivní. Zapojuje účastníky aktivně a simuluje jejich chování ve skutečných situacích. Jedná se o alternativní školení, které zpestří, ujasní a vysvětlí chování jednotlivých členů.(10/2012)
Pavel Šťastný, referent logistiky a výrobního plánování, TRW Autoelektronika s.r.o.
Kurz byl prospěšný. Seznámení se styly komunikace, neverbální komunikace, tlak na kvalitu vstupních zdrojů, respektování názoru ostatních členů týmu, sebereflexe, zpětná vazba, průběžné vyhodnocování. Mé chování ve firmě mohou ovlivnit: kladný přístup k řešení problému, nereagovat podrážděně, lepší naslouchání a zkvalitnění přípravy podkladů. (5/2014)
Michal Černý, TRW Autoelektronika s.r.o.
Velmi profesionálně zvládnuté školení, které zvyšuje angažovanost účastníků. Velice zajímavé a určitě ho mohu doporučit kolegům. (2014)
Pavel Setnička, TRW Autoelektronika s.r.o.