„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Prodejní dovednosti - Mafra (on the job training)

On the job training

Dne 16.5.2013 jsem se zúčastnila individuálního tréninku s názvem "Learning by doing" společně s lektorem Ing. Janem Korbelem. Tento trénink probíhal v praxi, přímo na konkrétních jednáních. V obchodu pracuji již 13 let, absolvovala jsem různé druhy školení, ale musím říci, že tento trénink mi byl skutečně užitečný. Lektor prováděl náslech, ihned po jednání jsme společně situaci vyhodnotili a na dalším jednání už jsem mohla nové poznatky převést do praxe - opět na společném jednání v praxi s lektorem. Člověk dělá spoustu věcí automaticky, sám je nevnímá a neuvědomuje si je, ale díky tomuto tréninku, jsem viděla možnost, jak zvládat jednání v praxi mnohem efektivněji.
Alena Šoltysová (inzertní poradce, MAFRA, a.s.)
Andrea Tarabčáková, inzertní poradce, MAFRA, a.s.
Práce pana Ing. Jana Korbela jako kouče a lektora mi byla velkým přínosem. Zvláště si cením jeho individuálního přístupu, schopnosti naslouchat a motivovat obchodníka k lepším výkonům. Jeho pozitivní energie a profesionální přístup k práci a obchodu podněcuje k dalšímu rozvoji. Pan Korbel je velmi motivující a pozitivní člověk, takového by bylo potřeba potkávat každé ráno. Mohu jen doporučit!
Andrea Tarabčáková (inzertní poradce, MAFRA, a.s.)