„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Reference na vzdělávání - UNEX a.s.

Reference: HR, Vedoucí útvaru kvality

Tréninky a workshopy

  • Komunikační dovednosti
  • Prezentační dovednosti
  • Argumentace a vyjednávání
  • Time, priority a stress management

Termín realizace: 2018 - 2019

Vážený pane Korbele,
mám tu možnost porovnávat kdejaká školení, workshopy a tréninky - každý rok jich absolvuji celou řadu. Vaše metody se ale od ostatních docela liší. V první řadě je nutné, a to říkám neustále i svým lidem, aby je práce bavila, naplňovala; což u Vás je první náznak směrem kupředu. Od první chvíle, tedy od odprezentování sebe samého, tento pocit z Vašeho nadšení k práci, kterou děláte, měl snad každý ve školící místnosti. Dále bych nesměl opomenout lidský přístup, bohaté zkušenosti a praxi, která z Vás přímo srší. Kdybyste nepracoval pod záštitou Vaší společnosti, mohl bych se 100% jistotou napsat, že nás přijel vytrénovat náš kamarád, který to s námi myslí opravdu dobře - to jsou, dle mého názoru, pocity všech zúčastněných.
Aby tato recenze nabrala alespoň trochu na vážnosti, dovoluji si její budoucí čtenáře též upozornit na to, že naše firma, po dobrých ohlasech, objednala výslovně pana Korbela ještě třikrát - výsledný efekt je totiž brzy znát.
Závěrem bych si dovolil, Honzo, popřát Vám mnoho úspěchů, jak soukromých tak pracovních, a hlavně celou řadu spokojených klientů.

Radek STRUŽKA, VEDOUCÍ ÚTVARU, odd. řízení kvality