„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Témata

Nechcete, aby se Vám ve firmě střídalo víc lektorů, kteří navzájem nevědí, co trénoval kolega? Využijte výhodu lektora se širokým záběrem.

Mohu Vás doprovázet v těchto oblastech:

Jsem rád, že jsem se s vámi mohl potkat osobně. Prostřednictvím internetu jsem zjistil, že máte spoustu referencí, dobrý marketing (pěkné internetové stránky...), profesionální profil na Linked In atd.
V průběhu kurzu nejvíce oceňuji to, že jste se na každého účastníka zaměřil individuálně. Z nahraných videí jste dokázal každému říct, na čem by měl zapracovat a v čem se může zlepšovat. Dále se mi líbilo individuální uspořádání kurzu, že jsme se striktně nedrželi agendy, ale probírali jsme témata, která pro nás byla nejvíce přínosná.
Po skončení kurzu a návratu do reality jsem začal prezentovat jistějším stylem, zaměřuji se na techniky, které mám silné a neustále mám na paměti chyby, kterých se musím vyvarovat. Postupem času by se tyto techniky měli zautomatizovat.
Zajímavé je, že u svých kolegů najednou vidím chyby, které jsem dříve neviděl a už pro mě nejsou tak dobří prezentátoři, jako dříve. Takže tímto děkuji za všechny předané informace a zkušenosti.
Jiří Dušil, Testing Manager, AURA, s.r.o.