„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Efektivní rozhovory, vyjednávání, manipulace a obrana

Největší síla v komunikaci je schovaná v jednoduchých technikách a ve schopnosti udržet si nadhled.

Přínosy kurzu:

 • získáte jednoduché a účinné techniky pro okamžité použití
 • trénink obtížných situací
 • povědomí o působení slov a struktury vět
 • tipy a triky z praxe trenéra

Obsah:

Sebeobrana:

 • rozpoznání manipulace
 • rychlá sebeobrana
 • jak přemýšlet v obtížné situaci
 • jak být nečitelný

Řízení rozhovorů:

 • nastavení pravidel rozhovor, aby je partner přijal
 • uhýbavé jednání jako obrana
 • získávání kontroly nad rozhovorem
 • působení na partnera s využíváním kontextů aby nevznikal konflikt
 • jednoduché a účinné vzorce vět (např.: změna témat, vsouvání nových myšlenek, navazování vztahů apod.)
 • principy komunikace pro získání větší kontroly nad jednáním
 • základní vyjednávací taktiky

Tipy a triky:

 • jak číst partnera
 • jak předcházet námitkám
 • jak vnutit vlastní názory
 • jak na slepé uličky
 • řešení pro konkrétní situace z praxe účastníků
Richard Michalský, konzultant, Profinit s.r.o. (new frontier group)
"Objednali jsme u pana Korbela školení vyjednávacích technik ušité na míru pro náš tým, který se často dostává do obtížných vyjednávacích pozic. Přestože bylo potřeba začít od úplných základů, už po jednom dni školení je při jednáních viditelná zvýšená sebedůvěra a výsledky. Na doporučení lektora jsme udělali pár změn v přípravě a průběhu schůzek a hlavně jsme se naučili na svém rozvoji sami pracovat. Už teď se těším na další kolo pro pokročilé." (16.4.2014)
Richard Michalský, konzultant, Profinit s.r.o. (new frontier group)