„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Komunikace, sebeprosazení a vyjednávání

Synergogický program umožní změnu

Komunikace, schopnost sebeprosazení a vyjednávání jsou úzce propojená témata ovlivněná našimi postoji. Synergogický program poskytuje pro rozvoj dovedností autentické prostředí bez modelových situací a kamery.

Přínosy kurzu:

 • poznáte komunikační styly a pochopíte jejich kladné a záporné motivace,
 • v reálných situacích změříte efektivitu svého zapojení do komunikace a sebeprosazení,
 • získáte tipy na konkrétní situace,
 • uchopíte vlivy konkrétního chování a vztahů na výsledky spolupráce.

Obsah:

Minimum teorie - většina bude dodána s přípravou. Na kurzu se věnujeme pouze zkoumání, měření a experimentování podle potřeby účastníků.

 • Komunikační styly a jejich aplikace,
 • čtení kladných a záporných motivací komunikačních partnerů,
 • efektivita komunikace a vyjednávání,
 • lidskost a asertivita,
 • kdy a jak využívat asertivitu a manipulaci,
 • měření vlivu chování účastníků a následná úprava dosavadních návyků,
 • využívání vztahových dovedností ke konstruktivnímu sebeprosazení,
 • kontinuální reflexe a poskytování zpětné vazby,
 • konflikt - jak a kdy se prosadit, jak využít potenciálu k dalšímu růstu,
 • individuální rozvojový plán pro každého účastníka,
 • tipy a triky pro různé situace.

Popis:

Synergogický program je možno využít i jako doplněk klasických školení asertivity za účelem dalšího rozvoje dovedností. Jeho možnosti se pohybují daleko za hranicemi běžných školení a tréninků. Využitelný je např. tam, kde záleží na výsledném posunu více než na probrané teorii.

Součástí kurzu je individuální příprava, která začíná přibližně 2 týdny před společným setkáním všech účastníků. Domácí příprava je nezbytnou součástí kurzu.

Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová.
Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný.
Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita.
Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování.
Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem".
Reference od TRW - synergogický workshop "Komunikace, sebeprosazení, vyjednávání a efektivita tymové spolupráce" [ 255.40kB]
Jitka Strnadova, specialista vzdělávání, TRW Autoelektronika s.r.o.