„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Komunikační dovednosti

Základní kameny komunikace

Bez komunikačních dovedností ani vynikající techniky nefungují. Naučte se číst partnery a odkryjte proces komunikace. Pak pro vás bude každá situace zajímavou a jedinečnou hrou.

Přínosy kurzu:

 • pochopení procesu komunikace,
 • schopnost číst komunikační partnery na základě verbálních a neverbálních projevů,
 • praxe s asertivním a manipulativním jednání,
 • objevíme techniky pro obtížné situace,
 • návody na vyrovnání se s konfliktní situací.

Obsah:

 • verbální a neverbální komunikace na praktických situacích,
 • "čtení" komunikačního partnera a poznání motivů jednání,
 • rozdíly mezi mužskou a ženskou komunikací,
 • komunikace ve spojení s odlišným společenským postavením,
 • aktivní naslouchání,
 • odlišné komunikační návyky a komunikační styl,
 • základy asertivity a manipulace,
 • obrana před manipulacemi,
 • hraní si se slovy,
 • "podivná" slovní spojení z naší praxe,
 • profesionální komunikace do zaměstnání,
 • nácvik účinných a pohotových reakcí pro různé situace
 • jak na nepříjemná sdělení,
 • konstruktivní hádka,
 • osobní a neosobní konflikt,
 • (ne)vhodná témata,
 • když se objeví námitky,
 • síla otázky,
 • rychlost a efektivita komunikace,
 • etika ve firemní komunikaci,
 • jak užívat e-mail, telefon a další,
 • rozbor konkrétních podnětů účastníků,
 • jak dále rozvíjet své schopnosti bez pomoci odborníka.

Poznámka:

 • V kurzech komunikace klademe důraz na hravost a praktičnost. Individuálně se věnujeme požadavkům jednotlivých účastníků a citlivě zacházíme s jejich individuálními možnostmi.
"Kurz vedený panem Korbelem na mě velmi dobře zapůsobil. Pan lektor je velice milý, klidný, trpělivý člověk, který dává prostor všem zúčastněným, a zároveň dokáže vést. Nechybí mu empatie, porozumění, a má široké znalosti z oboru. Domnívám se, že díky jeho příjemnému vyzařování se vůči němu lidé snáze otevírají, snáze ztratí ostych a výsledná atmosféra je velmi uvolněná, což je u kurzů rozvoje osobnosti zásadní. " Mai 15, 2012
Kristina Límová, International School of Prague s.r.o.
V březnu 2016 jsem se zúčastnil 2-denního tréninku "Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace". Trénink jsem si vybral, protože ve své práci a v životě se potkávám se situacemi, kdy je nutné vyjednávat jak s interními, tak externími zákazníky a cítil jsem, že v této oblasti potřebuji pomoci se zlepšením, zejména v oblasti ujasnění si přípravy a postupů pro argumentaci a následnou komunikaci. Od kurzu jsem očekával, že bude interaktivní a opravdu "trénikový".
Byl jsem mile překvapen Vaší schopností kurz na počátku dobře zarámovat, co mě čeká, schopnost zapojit na otevřeném kurzu do práce na počátku úplně cizí lidi a zejména, naprosto praktické trénování rozhovorů v praxi, přirozené zapojení "obávaného" natáčení na video a následné rozbory rozhovorů, identifikaci co dělám dobře a co měnit, dělat jinak.
Odnesl jsem si praktické zkušenosti, postupy a velmi dobré materiály, které se mi hodí v mojí každodenní práci, velmi intenzivně "trénuji" a osobně cítím, že se mi daří věci lépe prosazovat. (03/2016)
Petr Šenkýř, ředitel Autofinancování, ČSOB Leasing, a.s.