„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Argumentace, vyjednávání a efektivní komunikace pro manažery

Tento kurz je postaven na zkušenostech s desítkami manažerů, se kterými jsem řešil obtížné situace při jednání s kolegy a podřízenými. Většina z nich ztrácela nadhled a chyběly jim jednoduché a přitom účinné komunikační techniky.

Přínosy kurzu:

 • Naučíte se lépe argumentovat.
 • Budete mít větší kontrolu nad rozhovory s kolegy a podřízenými.
 • Udržíte si odstup od probémů, které přísluší jiným.
 • Dosáhnete lepších výsledků rozhovorů.

Obsah:

Manažer

 • Umění získat přehled nad rozhovorem
 • Jak si srovnat myšlenky
 • Správné stanovení cílů rozhovoru
 • Volba správné formulace myšlenky

Techniky vedení rozhovoru

 • Jak stanovit pravidla rozhovoru
 • Jak udržet hlavní linii
 • Jak si udržet odstup, aby měl manažer "volné ruce" a "čistou hlavu"
 • Jak vést kolegy k tomu, aby řešili své problémy samostatně
 • Jak přesně zacílit jednání
 • Jak usměrnit kolegy využíváním jejich citací a popisem situací
 • Jak pomocí rámování zesílit vlastní argumenty

Situace

 • Zacílení společného jednání (např. porady, plánování,...)
 • Vyjednávání s kolegy a podřízenými
 • Vedení podřízeného k samostatnosti
 • Rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 • Komunikace pravidel, která mají být dodržována
 • Motivační podání novinek nebo změn
 • Uklidnění emocí partnera před jednáním
 • Empatický projev pro získání spojenectví
 • Probouzení lidskosti v partnerovi
 • Poskytování zpětné vazby
 • Kárání a pochvala
 • Udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci
 • Chování při verbálním útoku
 • Vyjednávání o zvýšení platů
V březnu 2016 jsem se zúčastnil 2-denního tréninku "Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace". Trénink jsem si vybral, protože ve své práci a v životě se potkávám se situacemi, kdy je nutné vyjednávat jak s interními, tak externími zákazníky a cítil jsem, že v této oblasti potřebuji pomoci se zlepšením, zejména v oblasti ujasnění si přípravy a postupů pro argumentaci a následnou komunikaci. Od kurzu jsem očekával, že bude interaktivní a opravdu "trénikový".
Byl jsem mile překvapen Vaší schopností kurz na počátku dobře zarámovat, co mě čeká, schopnost zapojit na otevřeném kurzu do práce na počátku úplně cizí lidi a zejména, naprosto praktické trénování rozhovorů v praxi, přirozené zapojení "obávaného" natáčení na video a následné rozbory rozhovorů, identifikaci co dělám dobře a co měnit, dělat jinak.
Odnesl jsem si praktické zkušenosti, postupy a velmi dobré materiály, které se mi hodí v mojí každodenní práci, velmi intenzivně "trénuji" a osobně cítím, že se mi daří věci lépe prosazovat. (03/2016)
Petr Šenkýř, ředitel Autofinancování, ČSOB Leasing, a.s.
Ing. Jan Mikšátko, výkonný ředitel, ententee s.r.o.
... Práce Honzy je velmi profesionální a svým chováním potvrzuje, co učí. Kurz bych doporučil pro motivované jedince, kteří jsou ochotni poučit se a chtějí na sobě pracovat.
celý text: Reference: ententee s.r.o., Jan Mikšátko (prodej, leadership) [ 330.01kB]
Ing. Jan Mikšátko, výkonný ředitel, ententee s.r.o.
 
Kurz projektového vedení mě utvrdil v mém názoru na potřebu naučit se koučování pro naplnění všech aspektů vedení týmu. Byl příjemným úvodem do obecných znalostí potřebných pro vedení týmu. Lektor působil sebejistě, uměl pohotově reagovat a zodpovídat dotazy. (8.8.2014)
Michal Šik, Profinit s.r.o.