„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Koučovací přístup pro manažery

Poznejte skutečné koučování

Koučování je módní a velmi zkreslovaný pojem. Častou záměnou za mentorování, manipulaci a řízení se manažeři připravují o zvyšování výkonnosti svých týmů.

Koučovací přístup pro manažerskou praxi chápeme jako způsob práce s jednotlivci či skupinami lidí, zaměřený na optimální rozvinutí jejich osobnostních dispozic v souladu s nároky profesního postavení ve firmě. Jde o kontinuální proces, který může být zaměřen jak na rozvoj specifických dovedností, řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon nebo vyplývajících z pracovní zátěže, tak i na přípravu konkrétních rozhodnutí např. při plánování organizačních změn nebo plnění zadaných cílů.

V centru zájmu musí ale vždy stát hledání vlastních zdrojů klienta, kouč je expertem na jejich „vytěžování". Jsem přesvědčen o správnosti tzv. systemického přístupu v angličtině označovaného jako „solution focused", tedy zaměřený na řešení. Soustřeďuje se více na možnosti řešení těžkostí, resp. problému, než na analýzu jejich příčin. Chápe kouče jako pomocníka v netradičním způsobu uvažování o možnostech řešení.

Přínosy workshopu:

 • porozumění koučování jako přístupu;
 • nácvik koučovacího rozhovoru pod vedením vynikajícího kouče;
 • rozvoj reflexe a sebereflexe.

Obsah workshopu:

 • formy manažerského řízení (koučovací přístup, mentoring, řízení);
 • vědecké základy koučování jako moderního nástroje pro práci s lidmi (Luhmanova teorie sociálních systémů v praxi, Ericsonova komunikace v jazyce, konstruktivismus a systemický přístup);
 • kladení koučovacích otázek;
 • rozšiřování představivosti koučovaného;
 • formulování potřeby změn;
 • rozlišení symptomů a pozadí problému
 • od problému ke chtění změny;
 • zdroje a možnosti koučovaného;
 • konstruování řešení;
 • akční plán změn;
 • rozvoj reflexe a sebereflexe;
 • nácvik fází koučovacího rozhovoru mezi členy skupiny a jejich následný rozbor pod vedením profesionálního kouče.

Metodika workshopu

Skupina pracuje pod vedením profesionálního kouče a jeho asistenta, využívá při tom tzv. podnětové listy. Po celou dobu je formou řízeného dialogu zapojována celá skupina a na flip-chartech vzniká dokumentace objasňovaných témat.

Praktický nácvik se koná po dvojicích „kouč-koučovaný" na reálných tématech účastníků. Během rozhovoru každé dvojice ostatní členové skupiny reflektují jeho průběh, přispívají alternativními návrhy postupu a následně společně vyhodnocují dosažené efekty. Každý účastník se opakovaně ocitá v roli kouče nebo koučovaného.

Vzpomínám na Vaše kurzy - nezapomenutelný zážitek a zároveň jeden z prvotních impulzů k tomu, abych si uvědomil, že je mi mnohem bližší práce s lidmi, než se stroji.
Ing. Michal Kuba, Manufacturing Process Manager, Procter & Gamble