„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Vedení týmu

Klíčové minimum manažera

Poznejte principy a získejte přehled nad svou manažerskou praxí.

Přínosy:

 • Pojmenujeme klíčové činnosti manažera
 • Zjistíte, co ovlivňuje chování lidí a jejich motivaci
 • Poznáte manažerské styly a jejich vliv na výkonnost a motivaci lidí
 • Probereme praktické dopady Vašich osobnostních rysů na tým
 • Odnesete si tipy na rozvoj sebe i podřízených; zvyšování efektivity týmu
 • Získáte moderní poznatky o podstatě řady manažerských situací

Obsah:

Prostředí

 • vliv prostředí na výkonnost jedince
 • firemní kultura
 • vize, mise, hodnoty
 • motivující prostředí

Tým nebo skupina

 • dynamika skupiny
 • přirozené cykly ve vývoji týmů
 • na co má manažer vliv a na co ne
 • synergie

Jednotlivci

 • osobnost a kompetence vedoucího pracovníka
 • manažerské styly podle koncepce prof. Blakea a dr. Mouton
 • motivace, efektivita, výkonnost a synergie
 • postoj ke změně
 • správný rozvoj pracovníků

Dovednosti a znalosti

 • delegování
 • hodnocení, odměňování, kritika
 • kontinuální reflexe
 • zpětná vazba a hodnocení
 • funkční delegování
 • zacílení činností a dodržování plánu
 • konflikty a vyjednávání
 • diskuze o podnětech účastníků.

Poznámka:

 • Předem sestavit seznam konkrétních situací, které chcete konzultovat nebo trénovat.
JK-Markéta Lukešová (Otidea)
„Působím ve vzdělávání již několik let. Mám za sebou nespočet náslechů a hodnocení různých lektorů z oblastí soft skills i hard skills.
Honzovou přidanou hodnotou je ptaní, a to nemluvím jen o klasické zahajovací otázce „Co si chcete z tohoto kurzu odnést?" Někteří lektoři mají tendence vést kurz formou přednášky na vysoké škole, zkrátka sdělit informace. Honza hledá v každém z účastníků vlastní informační požadavek, po kterém účastník na kurzu pátrá a postupně ho uspokojuje. A o tom to je, pokud se klient dozví na kurzu milion informací, jen ne tu, kterou hledal, může být sice spokojený, ale nikdy ne na 100%. Má pak tendence utíkat k jiným, osobnostně-rozvojovým subjektům, dokud tuto informaci nedostane." Honzovi klienti utíkají k němu, protože on objevuje hodně :)"
Bc. Markéta Lukešová, manažerka vzdělávání, Otidea a.s.