„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

IT, telekomunikace a technici

Oborově zaměřený prodej

Přestože je obchodní činnost z pohledu procesu velmi podobná ve všech oborech, zohledňujeme specifika trhu v oblasti IT a telekomunikací. Využijte zkušenosti a reference našeho trenéra.

Jak pracovat s tématy? Vyberte si kurzy z naší nabídky a následující témata zohledníme při realizaci. Na základě našich mnohaletých zkušeností respektujeme specifické požadavky na:

 • chování obchodníků v oboru,
 • prodej komplexních technických řešení,
 • specifika trhu,
 • aktuální trendy a zvyky,
 • cílovou skupinu.

Specifika kurzů pro IT a telekomunikace

 • originální styly upravené pro prodej rozsáhlých řešení (odlišnost oproti konkurenci)
 • vyjednávání o cenách
 • řešení reklamací
 • vyjednávání o změnách v rámci/nad rámec dodávky
 • vtažení klíčových lidí do procesu vyjednávání předmětu dodávky
 • příprava na intergraci již při prodeji
 • náročnost rozsáhlého procesu získávání požadavku na dodávku
 • práce s důvěrou firemní klientely
 • specifika jednání s technicky založeným člověkem
 • spoluzodpovědnost zákazníka na kvalitě dodávky

Pro více informací nebo objednávku oslovte garanta divize GRID Education.

Jsem rád, že jsem se s vámi mohl potkat osobně. Prostřednictvím internetu jsem zjistil, že máte spoustu referencí, dobrý marketing (pěkné internetové stránky...), profesionální profil na Linked In atd.
V průběhu kurzu nejvíce oceňuji to, že jste se na každého účastníka zaměřil individuálně. Z nahraných videí jste dokázal každému říct, na čem by měl zapracovat a v čem se může zlepšovat. Dále se mi líbilo individuální uspořádání kurzu, že jsme se striktně nedrželi agendy, ale probírali jsme témata, která pro nás byla nejvíce přínosná.
Po skončení kurzu a návratu do reality jsem začal prezentovat jistějším stylem, zaměřuji se na techniky, které mám silné a neustále mám na paměti chyby, kterých se musím vyvarovat. Postupem času by se tyto techniky měli zautomatizovat.
Zajímavé je, že u svých kolegů najednou vidím chyby, které jsem dříve neviděl a už pro mě nejsou tak dobří prezentátoři, jako dříve. Takže tímto děkuji za všechny předané informace a zkušenosti.
Jiří Dušil, Testing Manager, AURA, s.r.o.