„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Prezentační dovednosti

Trénink obsahově pokrývá všechna základní témata: rozvoj prezentačních a sebeprezetačních dovedností, zvládání trémy, dikci, frázování, neverbální komunikaci, skloubení přednášení s vizuálními pomůckami a umění práce s programem PowerPoint. Realizuje se forma přizpůsobená zadání zadavatele. Cílovým stavem je plné zažití a osvojení si technik, které absolventi ve své praxi potřebují.

Časová náročnost: při práci se skupinou cca 10 lidí zabere trénink přibližně 2 dny v závislosti na konkrétním zadání zadavatele

Nejčastější zaměření:

 • trénink v bezpečném prostředí pod vedením odborníka;
 • odstranění chybných návyků a ladění přitažlivého stylu u pokročilých řečníků;
 • nácvik práce s náročným publikem;
 • principy tvorby zajímavých elektronických prezentací a jejich správné užití;
 • příprava na důležité vystoupení - např. konference, veletrhy, prodejní prezentace, uvádění nových produktů apod.

Oblíbené položky obsahu:

Prezentace a sebeprezentace:

 • pravidla působivé prezentace,
 • stavba prezentace,
 • finty a fígle,
 • mnohakolový videotrénink prezentace se zpětnou vazbou,
 • prezentace bez přípravy.

Řečník:

 • image,
 • příprava řečníka před prezentací,
 • jak zaujmout prezentací a chováním a získat si posluchače,
 • udržení pozornosti a aktivizace posluchačů,
 • jak na těžké situace při prezentaci,
 • jak dále rozvíjet své schopnosti bez pomoci odborníka,
 • lidskost a autorita v prezentaci,
 • práce se strachem a trémou.

Verbální a neverbální komunikace

 • práce s hlasem,
 • mimika a gesta,
 • ovládnutí prostoru,
 • využití otázek,
 • vhodné a nevhodné formulace a témata,
 • odvrácení / zužitkování konfliktu.

Pomůcky:

  • příprava pomůcek,
  • jak využívat moderní technické a SW vybavení,
  • jak být výjimečný.

Nácvik prezentace s reflexí (s pomocí videa) cca 3/4 času.

Možno doplnit techniky pro prezentace v přímém prodeji.

Ke stažení:Tipy na psaní zajímavých prezentací [ 809.62kB]

Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank
S Honzou Korbelem jsem absolvovala školení zaměřené na prezentační dovednosti v rámci série školení Řečnické školy v AHA PR Agency.
Honza je velmi pozitivní, zkušený a profesionální školitel. Přidaná hodnota Honzy šla hluboce za rámec běžné osnovy. Ze školení jsem si tak odnesla spoustu cenných typů, doporučení a „fíglů" jak pracovat s pomůckami, dosáhnout pozornosti po celou dobu projevu či vypadat dobře a profesionálně v jakékoliv fázi prezentace. Velmi oceňuji jeho osobitý styl, který umožnil i přes značně odlišné úrovně a zkušeností jednotlivých účastníků kurzu poskytnout všem individuální přístup. Honza povznesl řadu mých silných stránek a ty slabé zase odkryl a pojmenoval, tak abych se na ně i v budoucnosti mohla zaměřovat. Já sama jsem všechny nabyté znalosti ihned promítla do praxe a fungují skvěle. Děkuji a kurz vřele doporučuji."
Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank
 
Jiří Mach, Senior Advisor, Digital Business, Profinit
Po absolvování řady kurzů na rétorické, prezentační a komunikační dovednosti jsem byl neuvěřitelně překvapen přístupem Honzy Korbela. Můj první dvouhodinový workshop s ním byl tak intenzivní, věcný a posunul mě dopředu mnohem více než všechny předešlé kurzy. Honza Korbel se zaměřuje na všechny aspekty komunikace a opravdu pomáhá naplnit cíle Vašich prezentací a sdělení.
Jiří Mach, Senior Advisor, Digital Business, Profinit s.r.o.
 
Během své dlouhé profesní kariéry jsem absolvovala několik školení v oblasti prezentace a komunikace. Školení pana Korbela mě ale velice překvapilo svým spádem, efektivitou, rozborem reálných situací. Stručně řečeno „trefuje hřebík po hlavičce" a vytahuje z vás schopnosti a způsoby projevu, které jsou ukryty nebo zapomenuty. Velice užitečné a inspirativní.
Tatiana Doležalová (Systémový analytik v IT, O2)