„Pomohu vám k vynikajícím výsledkům ohleduplně a s respektem k člověku.“


 

Stres a time management

Efektivní práce i odpočinek

Velmi častým tématem manažerských výcviků i koučování je řízení času a work-life balance.

Trénink mapuje zacházení s časem a metodické nástroje jeho řízení. K dispozici je řada témat, z nichž je potřeba vybrat to nejužitečnější pro danou skupinu.

Nejčastější zaměření:

získání kontroly nad úkoly a pracovním a soukromým časem.

Obsah:

 • delegování činností;
 • zvyšování kompetentnostni kolegů pro kvalitnější delegaci úkolů;
 • pravidla Time managementu;
 • stanovení cílů;
 • plánování práce;
 • měření postupu;
 • čas pro nadřízené;
 • čas vyžádaný systémem;
 • čas na vlastní práci;
 • co říká psychologie o stresu;
 • selyův model;
 • stresory a jejich analýza;
 • správná míra stresu;
 • prevence, relaxace.