VEKTORING do firem

Naučte se úspěšně "vektorovat", tj. ladit firmy

Co to znamená?

VEKTORING (česky „vektorování“) je český novotvar, který využívá symboliku z matematiky a fyziky. Vektory jsou veličiny, které mají velikost a také směr. I lidé ve firmě mají své zdroje. Výzvou je umět se ve velkém počtu domluvit a nasměrovat vektory sil jedním a navíc tím správným směrem. VEKTORING je koncepce, která učí, jak tohoto nasměrovánín vektorů dosáhnout v praxi. „Vektorující“ odborníky zastřešuje, dozoruje a rozvíjí vývojové centrum Vektoring s.r.o. (logo vpravo).

K čemu je to dobré?

To určitě víte sami. Co byste získali, kdyby všichni lidé ve firmě táhli za jeden provaz a správným směrem? Udělalo by se hodně práce, konflikty by se konstruktivně řešily a možná by vznikla synergie v podobě inovací, lidé by byli motivovaní, loajální, lákali by do firmy své dobré známé apod. Není to jen hezká pohádka o dobrých vztazích. VEKTORING má přímý vliv na čísla, která měříte – na tržby, spokojenost, chybovost, růst apod.

Chcete příklad? V roce 2021 jsem založil obchodní firmu s látkami. O oboru jsem nevěděl vůbec nic a proto jsem byl odkázaný na zdroje zákazníků, dodavatelů a kolegů. Důsledně jsem se držel principů VEKTORING a vznikla skoro komunita. Zákazníci se podílí na výběru látek, pomáhají nám plánovat a dodavatelé se podivují našemu rychlému růstu. Dokonce u nás spolupracují hodně odlišní lidé aniž by vznikaly konflikty. VEKTORING jsem promítl do nákupu, vyjednávání, spolupráce a obchodu. 

Naučte se to také a mějte radost z udržitelného růstu za nízké náklady na externí služby poradců a trenérů. Za tímto účelem jsem založil Akademii Vektoring, kde zpřístupňuji naše know-how široké veřejnosti. K dispozici jsou krátké diskuzní skupiny pro inspiraci a sdílení, ale také plnohodnotné výcviky trvající měsíce i roky.

Proč ode mě?

Jsem spoluzakladatelem společnosti Vektoring s.r.o. Od samého počátku mám na starosti vývoj, obchod a hlavně výcviky a certifikace nových konzultantů. Stále doprovázím své klienty, takže mám hodně praktických zkušeností. Díky tomu vám mohu ušetřit plno zklamání ze slepých uliček a hodně peněz na zbytečných výdajích. Zpočátku vám pomohu nastavit reálné cíle a třeba i něco ukázat na anonymních případových stuiích z jiných firem. Pak vám budu krýt záda, dokud se sami nestanete konzultanty VEKTORING. 

Proč to dělám?

Většina firem si poradí se vzděláváním lidí. To znamená, že umí u lidí doplňovat znalosti a dovednosti. Když jde ale o postoje, to už je horší. Asi to znáte. Když se někomu nechce, tak ho ke skutečně kvalitní spolupráci nikdy nedonutíte. 

Samozřejme existují externisté, kteří vám své služby nabídnou. I já jsem býval takovým odborníkem nejdříve ve firmě Grid International CZ s.r.o. a později ve Vektoring s.r.o. Uměli jsme svou práci dobře a lidé občas popisují naši práci téměř jako zázračnou, ale i tak si musíme přiznat, že změnu udělají lidí uvnitř firmy. My externisté můžeme být jen pomocníky. V roce 2019 jsem se rozhodl, že nebudu sobecky budovat konzultantskou firmu. Od té doby věnuji hodně energie tomu, abych VEKTORING zpřístupnil co nejširší veřejnosti – HR, manažerům, lektorům, koučům, změnovým inženýrům apod. Podívejte se na internet, kolik lidí prošlo mými výcviky a jak jsou někteří aktivní. Přidejte se k nám  a tvořte dobře fungující a lidské firmy.

Připojte se do mé soukromé skupiny

Ve skupině se dostanete k nejužitečnějším informacím, které jsou normálně placené, ale pro členy skupiny jsou ZDARMA!