Rozvoj organizací - Individuální úroveň

Cesta jednotlivce ke kvalitní spolupráci

V každém človeku může být velký potenciál. Všechny jeho znalosti a dovednosti jsou však k ničemu, když je nenasměruje správně. Například schopný řečník může lidi ve firmě spojovat ale také poštvávat proti sobě. Stačí malá odchylka od společných cílů, lidé ve firmě svými rozladěnými zájmy vytvoří demotivující prostředí a často to má vliv i na výsledky.

V roce 2013 jsem s kolegou založil vývojové centrum Vektoring s.r.o., kde vyvíjíme řešení určená k vyladění firem. Pojem VEKTORING symbolizuje proces ladění vektorů úsilí lidí v organizacích.

  • Pomůžu vám pochopit, jak můžete být prospěšní své organizaci.
  • Provedu vás rozvojem vašich silných stránek.
  • Připravím vás na pozici skutečného lídra. 

Pomůžu vám s těmito oblastmi

Týmový hráč

Hlavní je pochopit rozdíl mezi prací ve skupině a spoluprací v týmu. Moderní prostředí navíc přináší možnost vzdálené spolupráce. Pomůžu vašim lidem stát se týmovými hráči v jakékoliv situaci.

Styly spolupráce

Existuje více stylů leadershipu a týmové spolupráce. V koncepci VEKTORING máme srozumitelný barevný model. Naučím vás najít mezi styly hranici a určit, co je zdravé a co už zdravé není.

Klíčové kompetence

O kvalitě spolupráce rozhodují konkrétní kompetence: způsob zacházení s informacemi, směrování aktivity, zastávání stanovisek, způsob přijímání rozhodování atd. Vaši lidé pochopí, jak kompetence rozvinout.

Měření efektivity

Teorie je zajímavá, ale v praxi rozhodují tvrdé ukazatele. Troufnete si podstoupit měření skutečné kvality vaší týmové spolupráce? Změříme užitečnost vašich návyků i vaši schopnost dosahovat synergie.

Zpětná vazba

Nikdo není dokonalý a bez reflexe a zpětné vazby nemáte šanci udržet kvalitní týmovou spolupráci. Získáte cenné podněty od kolegů, čím spolupráci podporujete a co máte vylepšit.

Myšlení lídra

Leadership je věcí vyspělosti jednotlivce. Rozšíření leadershipu po firmě je předpokladem vynikající spolupráce. Připravím každého z vás tak, abyste mohli postoupit v rozvoji firmy na týmovou úroveń..

Co na to klienti?

Lorem Ipsum

CTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit us leo.

Proč si vybrat mg?

0 .

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 .

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zajímá vás více z tohoto tématu?

Spojme se!

Vyslechnu si vás, popřemýšlím, čtu mezi řádky ...

... pomůžu vám s výběrem, abychom trefili cíl ....

... vyhrneme rukávy a s chutí do toho.

Připojte se do mé soukromé skupiny

Ve skupině se dostanete k nejužitečnějším informacím, které jsou normálně placené, ale pro členy skupiny jsou ZDARMA!