Rozvoj organizací - Celofiremní úroveň

Vyladění firmy, které bude vidět

Nejlépe se pracuje s tím, co se dá měřit nebo „uchopit“. Proto se management věnuje více úkolům, procesům, ukazatelům apod. Mezi tím proplouvají lidé a chovají se podle toho, jaké jim dlouhodobě připravujete prostředí. Některé firmy mají lidi výkonné nebo spokojené a jiné firmy jsou plné demotivovaných lidí nebo individualistů. Pokud chcete změnit fungování lidí a týmů, pomůžu vám vyladit prostředí na celofiremní úrovni. Jinak to udělat nejde.

V roce 2013 jsem s kolegou založil vývojové centrum Vektoring s.r.o., kde vyvíjíme řešení určená k vyladění firem. Pojem VEKTORING symbolizuje proces ladění vektorů sil lidí v organizacích.

  • Managementu pomůžu pochopit práci s posláním, hodnotami, kulturou, vztahy apod.
  • Povíme si, jak měnit firmu úsporně, tzn. vlastními silami bez velkých investic.
  • Vyterénuji vám na rozvoj klíčové lidi podle vašeho přání.
  • Vyladíme postoje jednotlivců, potom celé týmy a následně vztahy mezi týmy a odděleními. 
  • Pomůžu vám rozvinutou firmu udržovat, dokud budete potřebovat.

 

Mám změnu udělat nebo vás to naučit? Vybírejte:

Úspěšné změny

Změny nebo rozvoj firmy je tak snadný nebo těžký, jak moc se s ním identifikují lidé. Principy získávání podpory lidi jsou tak snadné, že je nositelé změn často přehlíží a situaci si zbytečně komplikují. Ukážu vám, co je a co není důležité. Dobrá zpráva - na to důležité nepotřebujete peníze.

Fugování kultury

Firemní kultura je velká množina stále stejně se opakujících vzorců chování. I vaše firma už kulturu má. Lidé ji znají a podřizují jí své chování. Naučím vás vidět firemní kulturu a ukážu vám, co s ní dělat lze a co možné není. Poradím vám, do čeho má cenu investovat energii a peníze.

Vazby v organizaci

Mezi lidmi ale i mezi částmi firmy se během spolupráce vytváří vztahy. Jedná se "jen" o konstrukce v hlavách jednotlivců nebo skupin, proto je lze měnit, pokud k nim máme přístup. Poradím vám, jak v lidech nebo celých týmech a odděleních probudit ochotu špatné vazby měnit a dobré dále posilovat.

Ladíme myšlení lidí

Pokud chcete nechat práci na mně, začneme na úrovni jednotlivců od vedení po specialisty. Probudíme sebereflexi a spoluodpovědnost za atmosféru ve firmě. Na konec je motivuji, aby se začali podílet na rozvoji celé firmy a šli příkladem...

Ladíme týmy

...Po jednotlivcích přijdou na řadu týmy. Ukážeme si, jakými hodnotami se chcete řídit. Pomůžu vedoucím hodnoty "zhmotnit" v chování lidí a nastavit užitečná pravidla, zvyklosti a normy. Tým doprovázím, dokud si nové fungování nezažije...

Ladíme větší celky

...poslední místo, kde vznikají potíže jsou hranize mezi týmy nebo odděleními. Posílíme pocit sounáležitosti s ostatními celky. Vedoucím ukážu, jak nový stav udržovat komunikací a chováním v týmech.

Co na to klienti?

Lorem Ipsum

CTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit us leo.

Proč si vybrat mg?

0 .

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 .

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zajímá vás více z tohoto tématu?

Spojme se!

Vyslechnu si vás, popřemýšlím, čtu mezi řádky ...

... pomůžu vám s výběrem, abychom trefili cíl ....

... vyhrneme rukávy a s chutí do toho.

Připojte se do mé soukromé skupiny

Ve skupině se dostanete k nejužitečnějším informacím, které jsou normálně placené, ale pro členy skupiny jsou ZDARMA!